Πολιτική Επιστροφών

Σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας λογισμικού, θα δεχτούμε επιστροφές λογισμικού εντός 30 ημερών από την αγορά.

Οι επιστροφές για τα προεξοφλημένα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Όρους Χρήσης.